Ouija och Anden i glaset

 

Ouija och Anden i glaset

Animation © Beccus

Eftersom jag flera gånger fått frågor om Ouija/Witchboard och Anden i glaset, tänkte jag skriva om det, här på hemsidan.

Ett Ouija-bräde används till andekontakt. (Andekontakt kan du läsa mer om här.) En enklare variant, som är väldigt lätt att tillverka själv, är ”Anden i glaset”. Båda går ut på ungefär samma sak; nämligen agera som hjälpmedel för att få kontakt med en ande och ställa frågor till denna.

Tyvärr ses och används detta av många som en lek. Man bör inte glömma att det faktiskt är andekontakt det rör sig om, även om det är lätt att luras och uppfattas som en underhållande lek. Jag vet flera exempel där deltagarna tyckt att det roliga urartade i starkt obehag, då anden de fick kontakt med, varken var trevlig eller talade sanning. Obehagliga händelser efter själva kontakten är det många som berättar om.

Självklart händer det också att kompisar luras och skrämmer upp varandra. Därför vill jag ge så mycket information runt detta som möjligt, utan att för den skull skrämma bort den som vill ägna sig åt Ouija/Anden i glaset. Jag anser nämligen att med så mycket information som möjligt i ryggen, ökar chanserna att få ut något positivt av Ouija eller Anden i glaset, för de som vill pröva.

Ouija
Ouija-brädet består av en platta med alfabetets bokstäver, samt siffrorna 0-9 på. Även orden ”Ja” och ”Nej” brukar finnas med. Ibland står även ”Adjö” och kanske ”Hej”. Det beror lite på vem som tillverkat brädet. Det kan vara så att det står på engelska på brädet och att å, ä och ö inte finns med i raden med bokstäver.
Till brädet använder man en pekare.

Vissa gör sina Ouija-bräden själva, av en plywoodskiva eller liknande. Man målar dit siffror, bokstäver och annat själv. Pekaren kan man göra av en bit trä. Att tillverka brädet själv, är ju det enklaste och förmodligen billigaste sättet. Dessutom får man ju bestämma själv hur man vill att det ska se ut.

Det går också att köpa sitt Ouija-bräde färdigt. Lite svåra att få tag på kanske, men försök med esoteriska butiker, internetbutiker, internetauktioner eller på second hand. Man kan kolla med den esoteriska butiken om de kan beställa hem på efterfrågan, om de inte säljer i vanliga fall.

Användning
När man använder brädet, håller alla deltagare ett finger lätt på pekaren, som är lagd uppepå brädet. Pekaren börjar (förhoppningsvis) så småningom att sakta röra sig över brädet. Man ställer frågor, som ska besvaras genom att pekaren stannar till på olika bokstäver, (eller på ”Ja” eller ”Nej”,) så ord eller hela meningar bokstaveras fram.

Tanken är att en närvarande ande ska besvara frågorna. Ibland är det dock ingen tvekan om att det är en eller flera deltagare som skjuter fram pekaren, till de svar de vill. Kanske för att skoja med, eller skrämma kompisarna medvetet eller undermedvetet.

Man kan inleda med att t.ex. fråga om det finns någon vänligt inställd ande i närheten, som är intresserad av att komma och svara på sällskapets frågor. Förhoppningsvis får man ett jakande svar och kan börja frågestunden.

Enklast är att ställa enkla frågor, gärna av ja- eller nej-typ. Men kom ihåg att aldrig fråga om något du/ni inte vill ha svar på! Visserligen kan svaret vara felaktigt, men ändå.

Anden i glaset
Anden i glaset fungerar efter samma princip som Ouija, men är lite enklare gjort. Här brukar man oftast rita upp bokstäver etc. på ett papper och använda ett upp och ned-vänt glas som pekare. Enklast är att först rita ut ringar på pappret, efter det glas som man tänkt använda sig av. I ringarna kan man skriva ut alfabetets alla bokstäver, siffrorna 0-9 och ev. något annat man vill ha med.

En del väljer att hålla glaset (upp och ned) över ett tänt ljus före, för att värma upp själva glaset och luften i lite grand, så det lättare glider över pappret. En del frågar redan här om en vänlig ande vill delta och ta plats inuti glaset, för att visa svar på frågor. Man kan ställa frågan in i glaset eller rakt ut i luften.

Man ställer glaset upp och ned på pappret och håller lätt ett finger på, precis som med pekaren. Man frågar, och svar bokstaveras fram på samma sätt. Om man vill, värmer man glaset lite mellan varje fråga.

Vem styr pekaren eller glaset?
Vissa hävdar att anden, vid Anden i glaset-metoden, befinner sig i själva glaset och hjälper på så vis glaset direkt till svaren på pappret. Andra hävdar att anden kan hjälpa till att styra glaset ändå, precis som med pekaren.

Vissa hävdar att anden hjälper deltagarna att styra pekaren eller glaset, genom att ge dem svaret till deras undermedvetna, så de kan styra och bokstavera fram svaret själva.

Glöm heller inte att det är jättelätt att som deltagare med flit trycka glaset/pekaren i den riktning man själv vill. Därför är det jätteviktigt att alla är överens om att vara seriösa och inte förvänta sig för mycket av sessionen. Man bör vara så avslappnad och ”nollställd” som möjligt och inte ha några förutfattade meningar, varken om svaren eller hur sessionen ska gå. Och alla bör ha fingret så lätt vilande mot pekaren/glaset som möjligt.

Bli inte rädda om glaset/pekaren rör sig lite grand även om ingen hade fingret på just då. Det är ju som sagt fråga om andekontakt och ingen lek! Det är ju bara ett bevis på att en ande verkligen är närvarande och vill svara på frågor.

Ibland kan det gå bra och man får en givande stund. Ibland får man inte ut några vettiga svar alls. Ibland kanske inte pekaren/glaset vill röra sig ur fläcken. Man kan inte tvinga andar att delta om de inte vill. Det är bara att pröva igen en annan gång, om man så önskar.

Viktiga ord på vägen:

 • En god idé är att från början slå en cirkel innan man börjar, om man inte bara tänkt kontakta en särskild bortgången släkting eller vän. På så sätt skyddar man sig effektivare från ovälkommen inkräktan. Tänd några stearinljus också. (Glöm inte att släcka dem efteråt.) Öppna inte cirkeln igen, förrän när ni är klara. Man kan öka säkerheten genom att även be sina hjälpare/skyddsänglar eller dyl. om hjälp och skydd före. Glöm inte att tacka dem efteråt.

 • Fråga aldrig om något du/ni inte vill ha svar på.

 • Ta Ouija/Anden i glaset seriöst och inte på lek, för att undvika obehagligheter så långt det går.

 • Var alltid artig och vänlig mot eventuell deltagande ande/andar. Tacka alltid, för säkerhet skull, även om ni inte tror att någon ande verkligen deltog denna gång.

 • Glöm inte att det kan ha varit fler än en ande, närvarande. Framför därför ett tack till alla som varit med, vare sig ni är säkra på att vilka som var där eller inte.

 • Bli inte rädda över om pekaren/glaset vill ”leva sitt eget liv” eller kanske t.o.m. glider lite över brädet, utan att ni hade fingrarna på.

 • Glöm heller inte detta: Bara för en ande svarat på en fråga, behöver inte svaret vara sant. Även andar kan ljuga, skoja eller inte veta det rätta svaret på frågan. Det kan också vara så att frågan ännu inte är mogen för svar.

 • Behandla varandra, brädet/Anden i glaset och eventuella deltagande andar med respekt.

 • Om en ev. ande blir otrevlig, är det bara att direkt avsluta, tacka och säga att nu får det vara nog för idag. Om ni slagit en cirkel före, är det lättare att bara bjuda in andar som är vänligt sinnade. Att inte låta sig skrämmas av anden ifråga, utan bara helt enkelt avsluta det hela om det skulle bli obehagligt, är också viktigt, för att inte nära de negativa energierna. (Givetvis ska man heller inte försöka reta en ande.)

 • Om man, trots försiktighetsåtgärder, har otur att få en obehaglig upplevelse av Ouija/Anden i glaset, kan man också rena rummet efteråt. (Du kan dessutom läsa mer om beskydd här.) Men följ tidigare förslag på försiktighetsåtgärder i förebyggande syfte, för att undvika obehagligheter. Det är nästan alltid de som inte tar det hela på allvar, som får de obehagliga upplevelserna.

 • Sist men inte minst något som egentligen är ganska självklart: Var alltid fullständigt nyktra när du/ni utövar Ouija/Anden i glaset. Andekontakt är ingen lek för fest. Och utöva bara detta om ni verkligen vill, vågar och har respekten.

© Copyright Beccus 2006 - 2010.

Till Andar - huvudsida

Till Index - Beccus Karlavagn

Ouija-animation © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus