Andekontakt

 

Andekontakt

Photo © Beccus

Det finns många sätt att ta kontakt med andevärlden. Men egentligen handlar andekontakt inte om hur kontakten eller kommunikationen sker utan att den gör det. Man behöver inte använda sig av anden i glaset, automatisk skrift eller något annat hjälpmedel. Finns kontakten där gör den det även utan verktyg. Vare sig det är på andens eller ens eget initiativ. Verktyget/hjälpmedlet underlättar bara.

Kontakt mot sin vilja
Det händer att man får kontakt trots att man
inte vill ha det. Det fungerar nämligen åt två håll. Andar kan försöka nå fram till oss för att göra sig hörda, likaväl som vi kan försöka nå fram till dem. Ibland med bättre resultat, ibland med sämre.

Träning och förberedelse
För vissa går det fortare att lära sig få kontakt, för andra tar det längre tid. Personligen tror jag i alla fall att alla kan träna sig till det, i alla fall till viss del.

Meditation före kan vara ett tips. (Läs mer om olika meditationsövningar; Enfärgsmeditation, Regnbågsmeditation och Trädmeditation.)

Kruxet är också att inte ha för höga förväntningar, för då blockerar man sig lite. Självklart kan det vara svårt att låta bli att ha höga förväntningar, om man väldigt gärna vill att det ska fungera. Man får helt enkelt försöka tänka på ett annat sätt, inför andekontakten. Man får försöka att vara så nollställd som möjligt, men för den skull inte oseriös. Och så meditation före, som sagt. Det är en bra förberedelse.

En annan bra förberedelse, är att öppna sina chakra, särskilt sitt kronchakra och pannchakra, för att vara så mottaglig för andevärlden som möjligt. Det är dock bra att komma ihåg att stänga dem efteråt. (Läs mer om hur man både stänger och öppnar sina chakran.)

För just pannchakrat, är min ljus i pannan-övning ett bra tips. (Med den kan man förutom att öppna/stänga sitt tredje öga, även träna visualisering och ”nollställa” sig inför magiskt arbete.)

Ibland måste man nog leta lite, för att hitta just sin kanal. För vissa är det lättare, för andra svårare. Vissa når andevärlden bäst när det sover och drömmer. Andra bäst när de är vakna, och ibland då via en hjälp på traven med tex. pendel eller automatisk skrift. Andra får informationen ”direkt” till sig i sitt inre. Det kan vara i bilder, känslor osv. Vissa hör budskapen i sitt inre.

Övning ger i alla fall färdighet. Men det kräver också att man är seriös och förstår innebörden av andekontakt. Det är ingen lek. Inte ens Ouija och Anden i glaset är lek, till skillnad från vad många tycks tro. Även här är det fråga om att ha kontakt med andar, även om det så klart är lätt att skoja med kompisarna med det här tillvägagångssättet. Det är nästan alltid de som inte tar det hela på allvar, som får de obehagliga upplevelserna. (Läs mer här om Ouija och Anden i glaset.)

Säkerhet
Om man har som avsikt att försöka sig på att kommunicera med andar och inte har någon särskild bortgången vän eller släkting i åtanke, kan det vara en god idé är att från början slå en cirkel innan man börjar. På så sätt skyddar man sig effektivare från ovälkommen inkräktan. Tänd några stearinljus också. (Glöm inte att släcka dem efteråt.) Öppna inte cirkeln igen, förrän du är klar. Man kan öka säkerheten genom att även be sina hjälpare/skyddsänglar eller dyl. om hjälp och skydd före. Glöm inte att tacka dem efteråt.

Fråga aldrig en ande om något du inte vill ha svar på. Svaret behöver inte alls stämma, men fråga ändå aldrig sådant du inte vill veta. Det bäddar bara för ovälkomna upplevelser.

Var alltid artig och vänlig mot eventuell deltagande ande/andar. Tacka alltid, för säkerhet skull, även om du inte tror att någon ande verkligen deltog denna gång. Glöm inte att det kan ha varit fler än en ande, närvarande. Framför därför ett tack till alla som varit med, vare sig du är säker på vilka som var där eller inte.

Behandla eventuella övriga deltagare och deltagande andar med respekt.

Om man uppfattar en ev. ande som otrevlig, är det bara att direkt avsluta, tacka och säga att nu får det vara nog. Om du slagit en cirkel före, är det lättare att bara bjuda in andar som är vänligt sinnade. Att inte låta sig skrämmas av anden ifråga, utan bara helt enkelt avsluta det hela om det skulle bli obehagligt, är också viktigt, för att inte nära de negativa energierna. (Givetvis ska man heller inte försöka reta en ande.)

Glöm heller inte detta: Bara för en ande svarat på en fråga, behöver inte svaret vara sant. Även andar kan ljuga, skoja eller inte veta det rätta svaret på frågan. Precis som levande människor. Det kan också vara så att frågan ännu inte är mogen för svar.

Sist men inte minst något som egentligen är ganska självklart: Var alltid fullständigt nykter vid andekontakt. Och utöva det bara detta om du verkligen vill, vågar och har respekten. Att göra det för "spänningens skull" brukar sällan leda till något bra.

Om man, trots försiktighetsåtgärder, har otur att få en obehaglig upplevelse av andekontakt, kan man rena rummet efteråt. (Läs här mer om Rening och Beskydd.) Men följ tidigare förslag på försiktighetsåtgärder i förebyggande syfte, för att undvika obehagligheter så långt det går. Som jag sa förut; Det är nästan alltid de som inte tar det hela på allvar, som får de obehagliga upplevelserna.

Tillvägagångssätt
Som jag nämnt tidigare i texten, finns det många sätt att ta in informationen från andevärlden på. Vissa jobbar alltid genom samma guider/andar, andra jobbar direkt med den kontaktade för stunden.

Att bara använda sig själv som redskap tycker jag personligen är att föredra. Att förmedla det man vill med tankar, känslor, energi och ord och försöka att ta in informationen som ev. ges. Man kan uppfatta information med sina fysiska ögon men även se budskap i sitt inre. Samma sak med öronen och ljud. Man kan känna av temperaturväxlingar, beröring och så vidare. Läs mer om hur man kan uppfatta andar här; Andar i närheten.

En del nybörjare föredrar att få hjälp på traven genom att använda sig av automatisk skrift. Jag ska kortfattat berätta hur det fungerar:

(Använd dig av försiktighetsåtgärder jag givit förslag på tidigare, för att undvika obehagligheter.) Papper och penna behövs för den automatiska skriften. Sitt lämpligtvis bekvämt med ett block i knäet eller ett papper/block liggande på ett bord. Håll i pennan och låt den vila lätt mot pappret. Försök ”tona in dig” med andevärlden, för att kunna uppfatta information därifrån. När du tycker att du känner dig redo, ställer du frågor via ditt inre eller rakt ut i luften och försöker på så sätt få kontakt.

Informationen/svaren skriver du fram på pappret. Här gäller det att vara lätt på handen och försöka förnimma åt vilket håll pennan ”vill”. På så sätt skriver man fram informationen, utan att själv ha ”hittat på” den. Det kan givetvis vara svårt att avgöra om det är ens eget intellekt som lägger sig i eller ej, särskilt i början. Men det är övning och tålamod som gäller. Du ska fungera som en kanal för att ta ned informationen på pappret. Med tiden brukar man känna skillnad på vad som är ”ens eget skrivande” och det ”inlänkade skrivandet”.

Det kan vara svårt att sedan läsa vad som står skrivet, särskilt i början. Oftast lyfter man aldrig pennan helt från pappret heller, under den automatiska skriften, så orden, symbolerna eller vad det nu kan vara, kan flyta ihop och vara svåra att läsa ut. Men övning gäller, som sagt.

Pendel kan också fungera som  redskap för andekontakt. Läs mer om pendling här.

Uteblivna svar?
Ibland finns det ingen ande i närheten som vill svara, eller också vill inte den ande man efterfrågar svara. Man kan aldrig tvinga andar till kontakt. Av den anledningen kan svar utebli. Svar kan också utebli pga. att man helt enkelt inte lyckas snappa upp det. Men det är ju där träningen kommer in.

Och slutligen för er som undrar;
Att försöka låta en ande ta över ens kropp (transmedium), ska man överlåta åt proffsen. Det är inget man bör försöka sig på utan bakgrund av mediumskap på högre nivå. Det är svårt, kräver mycket träning och bred kunskap och erfarenhet.

© Copyright Beccus 2006 - 2013

Till Andar - huvudsida

Till Index - Beccus Karlavagn

Photo © Beccus
Text © Beccus

Background © Beccus

Observera att allt jag har copyright på stannar här! Läs mer om vad som gäller här.

Background © Beccus